Àrees de Pràctica

Fundat en 1950 per l’economista Joan Ros Petit, el despatx conserva viu l’esperit del fundador i ha estat capaç d’adaptar-ho a les necessitats de l’empresari actual.

FISCAL

Assessoria fiscal integral d'empreses i particulars. Assessoria fiscal internacional. Consultoria en l'organització i tributació de l'empresa i patrimoni familiar.

MERCANTIL

Constitució de societats, estatuts socials, règim de transmissibilitat d'accions/participacions. Configuració d'òrgans d'administració i delimitació de funcions.

CIVIL

Negociació i redacció de contractes civils. Negociació de tot tipus de contractes immobiliaris: arrendaments, compravendes, opcions de compra, contractes d'obra.

PROCESSAL

Defensa lletrada en procediments civils, contenciós-administratiu i penals d'ordre econòmic. Reclamacions en via econòmic-administrativa.

COMPTABLE

Serveis de comptabilitat. Anàlisi i formulació d'estats comptables, financers i pressupostaris.Revisió de processos comptables.

INTERNACIONAL

La nostra signatura disposa d'una densa xarxa de contactes amb prestigiosos despatxos als majors centres de negocis a escala global.

Últimes Notícies

  • A partir del 1 de enero, las ventas de viviendas que tributen por transmisiones patrimoniales...

  • La visión del impuesto sobre el patrimonio como un impuesto solidario ayuda a asumir...

  • Los beneficios fiscales que se prevén en el Impuesto sobre el Patrimonio y en Sucesiones y ...