Cursos i Conferències

En Curs

 • Declaració de l'Impost sobre Societats de fundacions i altres entitats sense afany de lucre 2017
 • fiscalitat empresarial (anual)

Impartits

 • Family Business Taxation Systems & Foundations
 • Obligaciones fiscales para los emprendedores
 • Novedades fiscales y obligaciones formales para autónomos y emprendedores
 • Cómo preparar el cierre contable y fiscal del ejercicio 2014. Aspectos más importantes a tener en cuenta en la Renta 2014
 • Principales novedades en materia de IRPF de la Reforma Fiscal
 • Cierre 2014 y aspectos de la Reforma
 • Seminario sobre la Reforma Fiscal
 • Curso de especialización tributaria I.T.P. y A.J.D.
 • Curso sobre el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores
 • El marco fiscal y legal de las Fundaciones