Internacional

Internacionalització

La nostra firma disposa d’una densa xarxa de contactes amb prestigiosos despatxos en els majors centres de negocis a escala global, fruit de la seva vocació internacional, havent format part al llarg de la seva història de diverses associacions i xarxes professionals del més alt nivell.

Actualment Ros Petit és membre independent de Mackrell International, una de les més prestigioses xarxes de despatxos d’advocats, amb presència en més de 60 països i que integra més de 4.500 advocats a tot el món.

Això permet a la nostra firma donar servei a nombrosos grups internacionals que operen a Espanya, tant grans corporacions que cotitzen en alguns dels mercats borsaris més importants del món com a empreses mitjanes que busquen expandir els seus mercats tradicionals. La nostra firma ofereix també assistència a clients domèstics en la seva expansió internacional, facilitant la seva operativa fora de les nostres fronteres.

Al costat de l’experiència acumulada al llarg dels anys, comptem amb professionals del més alt nivell, amb formació específica per atendre les necessitats d’aquests clients, amb domini de diversos idiomes i, el que és més important, capaços de donar suport al client en el salt cultural que encara hi ha entre la manera de fer negocis en les diverses parts del món.