Història

Fundat el 1950 per l’economista Joan Ros Petit, el despatx conserva viu l’esperit del fundador i ha estat capaç de adaptar-lo a les necessitats de l’empresari actual..

Pioners en l’assessorament tributari, aquesta segueix sent la nostra principal àrea professional, si bé els nostres serveis s’han anat ampliant a la totalitat d’àrees de pràctica relacionades amb l’empresa, oferint actualment, a més d’assessorament fiscal, solucions integrals als nostres clients.

Actualment, Ros Petit dirigeix ​​els seus serveis a un ampli espectre de clients, que abasta des d’empreses mitjanes fins a grans corporacions que mantenen la seva consideració d’empresa familiar i operen a escala mundial.

Amb vocació d’assessorar les empreses en els seus processos d’internacionalització, ja des dels seus inicis, Ros Petit ha estat membre de diverses firmes internacionals d’assessorament, sent actualment membre de la xarxa de despatxos independents Mackrell Internacional.

A més, dins de l’assessorament integral que defineix a la firma, Ros Petit ofereix també els seus serveis als seus clients persones físiques, no només en matèria fiscal sinó també en matèria civil.

Així mateix, i seguint la línia de compromís amb la societat en el seu conjunt marcada pel fundador, la firma presta serveis a gran nombre de fundacions i associacions sense ànim de lucre..