SOCI

Noemí Andrés

Llicenciada en Dret – Universitat Pompeu Fabra
Preparació al Cos Superior d’Inspectors de l’Estat
Membre del Gabinet Tècnic de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals
Professora Associada de l’Institut d’Estudis Financers (IEF)
Assessora Fiscal del Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya

Àrees Professionals

Tributari
Tributació indirecta
Consolidació